Mission Statement BAM!

In dit bericht leggen we je uit waarom we BAM! hebben opgericht en waarom we jou nodig hebben als lid van onze vereniging. BAM! staat voor Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten en is opgericht voor en door auteurs die vaak zelf ook op het podium staan en daarbij overwegend hun eigen muziek uitvoeren. 

Waarom een eigen beroepsvereniging?

De initiatiefnemers van BAM!, Arriën Molema, Pieter Perquin en Marcin Felis, zitten nu inmiddels twee jaar in het bestuur en de ledenraad van Buma/Stemra. Hierdoor hebben ze in korte tijd veel kennis opgedaan over wat er allemaal speelt in het werkveld van muziekauteurs. Eén à twee keer per jaar werd er informeel afgesproken met andere ‘nieuwe generatie’ auteur-muzikanten om input te krijgen en vragen te beantwoorden als: “Waar heb je als muziekauteur behoefte aan?”, “Hoe zit het met de onderhandelingen tussen Buma/Stemra en Spotify?” en “Blijven auteursrechten een belangrijk deel van mijn inkomsten onder de huidige online ontwikkelingen?”. Aangezien er steeds meer interesse is voor deze bijeenkomsten willen we dit nu georganiseerder gaan doen binnen de beroepsvereniging BAM!. Zodat meer auteurs de kans krijgen op de hoogte te blijven van wat er speelt als componist en maker van content. En ze de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen als daar behoefte aan is. Als officiële beroepsvereniging kunnen we met meer daadkracht opereren binnen Buma/Stemra en ook naar buiten toe, richting de publieke opinie en de politiek. 

Onze visie op muziekauteursrecht

Het muziekauteursrecht is er voor de muziekauteurs, hoewel het voor buitenstaanders soms andersom lijkt. We staan voor een eerlijke en transparante verdeling van de geïncasseerde gelden onder de rechthebbenden: componisten, tekstschrijvers en uitgevers. Onze focus ligt daarbij op de inkomsten uit live optredens en online. Momenteel maken we een periode door waarin de markt verschuift van offline naar online gebruik van muziek en het is van belang dat we hier nauw bij betrokken zijn. We staan achter het idee dat auteurs- recht collectief beheerd wordt omdat we geloven dat we samen sterker staan. Als Collectieve Beheer- organisatie (CBO) is Buma/Stemra een belangrijke gesprekspartner voor partijen als YouTube, Spotify, Deezer en Apple Music, in tegenstelling tot individuele auteurs. We willen een eerlijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk, zonder dat dit ten koste gaat van het gebruiksgemak van de consument. Een eerlijke vergoeding betekent dat online diensten een fatsoenlijke vergoeding moeten gaan betalen voor auteursrechten, en dat de winsten die bedrijven als Google (YouTube), Spotify, Apple etc. maken, voor een groter deel terug zullen moeten vloeien naar diegenen die de creatieve content leveren: de muziekauteurs en de artiesten. 

Onze belangrijkste uitgangspunten

- Incasso en verdeling: de inkomsten voor muziekauteurs zoveel mogelijk vergroten, met een focus op online-inkomsten en een eerlijke verdeling van de geïncasseerde gelden. Technologische mogelijkheden en internationale samenwerking benutten om de incasso en verdeling goedkoper te maken;
- Opinie: we streven naar een positievere visie op het auteursrecht vanuit gebruikers en de politiek. We willen pleiten voor eerlijke opbrengsten voor muziekauteurs in de online en offline wereld. Onze leden, door hun carrières vaak veelvuldig op radio en tv, kunnen onze stem indien nodig in de media vertegenwoordigen.
- Kennisoverdracht: er zijn veel getalenteerde en succesvolle jonge muziekauteurs. Onze vereniging is mede bedoeld als een plek waar kennis kan worden gedeeld.
- Samenwerken: de partijen met wie we als auteurs te maken hebben (bijv. Google en Apple) zijn goed georganiseerd en besteden veel geld aan lobbyisten om hun doelen (hoge winsten, o.a. door zo min mogelijk voor content te betalen) te bereiken. Om niet achter het net te vissen moeten wij als muziekauteurs samenwerken met andere auteursverenigingen, managers verenigingen, muziekuitgevers en Buma/Stemra om voor onze gezamenlijke belangen op te komen, zowel nationaal als internationaal;
- Transparantie: een goede en open communicatie vanuit Buma/Stemra naar de leden en een snellere, simpelere en overzichtelijkere Buma-portal zonder bugs;
- Betrokken & Sociaal: we komen op voor alle pop-auteurs: van de beginnende songwriters tot de gevestigde namen. De beginners van nu zijn de gevestigde namen van de toekomst;
- Live Optredens: Rechtvaardige uitkeringen voor live optredens en meer duidelijkheid over de kortingen en regelingen die worden toegepast;
- Buma Cultuur: we willen redelijke gages en voorzieningen voor de optredende artiesten op de door Buma Cultuur georganiseerde evenementen (zoals Noorderslag, ADE etc.);

Mede doordat Pieter, Arriën en Marcin in het bestuur en de ledenraad van Buma/Stemra zitten, hebben we de afgelopen tijd op een aantal van de bovenstaande punten al flinke vooruitgang kunnen boeken. 

Onze organisatie

We starten met een bestuur bestaande uit acht personen. Dat zijn in alfabetische volgorde: Tjeerd Bomhof (Dazzled Kid, Voicst), Marcin Felis (Moke), Torre Florim (De Staat), Arriën Molema (Room Eleven), Pieter Perquin (Perquisite), Aafke Romeijn, Casper Starreveld (Kensington) en Ed Struijlaart. Vrijwel alle genres binnen de popmuziek zijn daarmee vertegenwoordigd: van rock tot hiphop tot soul tot singer-songwriter. Uit ons midden kiezen we een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Na een jaar stelt het gehele bestuur zijn of haar zetel beschikbaar en kunnen onze leden op de ledenvergadering op geheel democratische wijze een nieuw bestuur kiezen. De bestuursleden van het eerste uur kunnen zich dan opnieuw verkiesbaar stellen en datzelfde geldt dan voor alle leden van BAM!. 

Wat verwachten jullie van mij als muziekauteur?

Voorwaarde om lid te worden is dat je muziekauteur bent en het belangrijk vind dat er voor je belangen wordt opgekomen. We verwachten geen dagelijkse betrokkenheid; het idee is om twee keer per jaar met elkaar af te spreken zodat we je kunnen voorbereiden op de algemene ledenvergadering van Buma/Stemra en informatie kunnen uitwisselen over andere kwesties die spelen. Uiteraard zullen we je daarnaast af en toe informeren per mail, in gewone 'muzikanten taal’. Ook zullen we te vinden zijn op Facebook en Twitter om snel informatie te kunnen uitwisselen en vragen te kunnen beantwoorden. Om de vereniging draaiende te houden vragen we alle leden om een jaarlijkse contributie van €25,- te betalen. Daarvan krijgen de bestuursleden een onkostenvergoeding, houden we onze ledenadministratie bij en organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst voor onze leden. 

Tot slot

Mocht je meer willen weten, dan kun je ons altijd mailen via info@bambambam.nl. Lid worden kan HIER. We hopen je op onze eerstvolgende meeting te zien!

Het bestuur van BAM!

Tjeerd Bomhof
Marcin Felis
Torre Florim
Arriën Molema
Pieter Perquin
Aafke Romeijn
Casper Starreveld
Ed Struijlaart